Aanpak CoViD19 >  Het Coronavirus en onze dienstverleningAmsterdam, 30 juli 2020


Betreft: Het Coronavirus en onze dienstverlening.

Geachte heer, mevrouw,

Het coronavirus raakt ons allemaal! Vanaf maart 2020 informeerden wij u geregeld, zowel per post als door informatie op onze website www.eresm.nl, over onze aanpak en maatregelen die erop gericht zijn om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Inmiddels heeft de overheid een aantal maatregelen versoepeld. Wij hebben onze dienstverlening daarom opnieuw beoordeeld. Ook bij deze hernieuwde beoordeling staat de gezondheid en veiligheid van U en onze medewerkers op de eerste plaats. Wij blijven de adviezen en richtlijnen van de Overheid en het RIVM (www.rivm.nl) volgen. Afhankelijk van de situatie, en eventuele nieuwe maatregelen die het kabinet maakt, kan het zijn dat er door ons aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

De bezetting van ons kantoor blijft beperkt en onze collega’s werken thuis. Wij hanteren hierbij de normale kantoortijden. Wel vragen wij u zo veel mogelijk via email contact op te nemen (info@eresm.nl of technischbeheer@eresm.nl).

Bij aanvang van de Covid-19 crisissituatie in maart 2020 hebben wij alleen urgente reparatieverzoeken in behandeling kunnen nemen. Inmiddels behandelen wij, met inachtneming van onderstaande richtlijnen, alle reparatieverzoeken.

Indien u een reparatieverzoek of een verzoek aangaande uw huur hebt, dan zullen wij trachten binnen 5 werkdagen contact met u op te nemen.  

In alle gevallen, indien er sprake is van een reparatie of een inspectie van de door u gehuurde woning, zullen ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden extra veiligheidsmaatregelen gelden. Reparaties en inspecties zullen worden uitgevoerd conform onderstaande richtlijnen;

Reparatie:

  • Beperkte bezetting: het aantal vaklieden dat aan het werk is wordt beperkt tot maximaal 2 personen. Gedurende de werkzaamheden is de ruimte niet toegankelijk voor de huurder. Uiteraard kan in overleg de huurder de ruimte betreden nadat de werklieden de ruimte (even) verlaten;
  • Beperkte werkdag: Teneinde te voorkomen dat er langdurige aanwezigheid is op één adres worden de werkzaamheden gedurende maximaal 4 uren aaneengesloten uitgevoerd. Indien de werkzaamheden langer duren dan zal er opnieuw een afspraak worden gemaakt om de werk af te ronden. Uitzondering op deze regel vormen de urgente reparaties (ernstige lekkages, problemen met de verwarming, storingen en verstoppingen, brandgevaarlijke situaties, etc). Deze uiterst urgente reparaties zullen worden verholpen ook indien dit betekent dat de 4 uren worden overschreden;
  • 1,5 meter afstand-regel: De 1,5 meter afstand-regel wordt altijd gewaarborgd. Indien dit niet mogelijk is worden er mondkapjes gedragen;
  • Ventileren: De ruimte waar de werkzaamheden plaats vinden dient goed geventileerd te worden. Ook gedurende de werkzaamheden. Indien dit niet mogelijk is worden er mondkapjes gedragen;
  • Schoonmaken: de aannemer vangt de werkzaamheden aan met gedesinfecteerd gereedschap. Nadat een werkbezoek eindigt wordt de ruimte goed schoongemaakt en zal de aannemer zijn gereedschap opnieuw desinfecteren. De ruimte blijft geventileerd, indien mogelijk;
  • Geen beperkingen aan de omgeving: Werkzaamheden aan de algemene ruimten alsmede aan de buitenzijde van het complex zullen zonder beperkingen worden uitgevoerd.

Tot slot vragen wij u beleefd, wanneer er met u een reparatie of inspectie afspraak is gepland, om vooraf contact met de reparateur of de makelaar op te nemen indien u symptomen van het virus, zoals koorts, verkoudheid, keelpijn, niezen en/of als u problemen aan de luchtwegen hebt.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip.

Algemene contactgegevens
Voor alle overige vragen kunt u contact met ons opnemen per email: info@eresm.nl of u kunt u bellen naar 020-235 8812.

Met vriendelijke groet,

European Residential Management