Aanpak CoViD19  Het Coronavirus en onze dienstverlening >Amsterdam, 30 juli 2020 


Aanpak CoViD19


Beste belanghebbenden,

Middels dit schrijven willen wij u een update verstrekken over de aanpak van European Residential Management gelet op de uitbraak van het Coronavirus 2019 (“Covid-19”), met name de preventieve maatregelen die we nemen om de risico’s binnen ons bedrijf te beperken. Wij volgen daarbij de richtlijnen van de Overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (“RIVM”).

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om prioriteit te geven aan:

 1. De veiligheid en het welzijn van onze werknemers alsmede opdrachtnemers (derden) die de lopende zaken ondersteunen; en
 2. De veiligheid en het welzijn van onze huurders en de bescherming van onze eigendommen.

Het managementteam, zowel in Europa als in Canada, heeft in het verleden ervaring opgedaan met het managen van crisissituaties en we gebruiken deze kennis en ervaring om passende maatregelen te treffen om de verspreiding van CoViD19 zo goed mogelijk te beperken en de impact op onze mensen en onderneming te minimaliseren.

Op dit punt hebben we het volgende geïnitieerd:

Crisis Management Team

Bij de allereerste aankondiging van deze gezondheidscrisis hebben we in Nederland een Crisis Management Team (“CMT”) opgericht. Het CMT werkt nauw samen met European Residential REIT (ERES) en met CAPREIT in Canada. Het CMT komt regelmatig bijeen (en zo vaak als nodig als de ontwikkelingen daarom vragen) en is specifiek gericht op het nauwlettend volgen van de CoViD19-situatie en gerelateerde ontwikkelingen alsmede het formuleren en uitvoeren van passende maatregelen en vervolgstappen. Het CMT bestaat uit het in Amsterdam gevestigde senior European Residential Management-management team en vertrouwt op de expertise en rapportages van European Residential Management, ERES en CAPREIT, waaronder IT, Operations, Finance, Procurement en Risk & Insurance. Indien de situatie daarom vraagt worden externe specialisten ingeschakeld.

Communicatie met het personeel

European Residential Management:

 • Heeft dagelijks overleg met Operations om te beoordelen wat zij nodig hebben om huurders te kunnen blijven ondersteunen.
 • Geeft haar personeel continue voorlichting over CoViD19, inclusief up-to-date aanbevelingen voor het monitoren van hygiëne.
 • Gaat door met het beperken van persoonlijke ontmoetingen en alle niet-essentiële reizen en volgt alle aanwijzingen in overeenstemming met de vereisten van de regering en de volksgezondheid.
 • Is IT-technisch ingericht en uitgerust om werknemers vanuit huis zijn of haar werkzaamheden te laten verrichten. Dit ‘remote work-from-home framework’ is volledig operationeel. Een aantal werknemers is op kantoor aanwezig. Het gaat om een select aantal mensen waarvan de aanwezigheid is vereist in geval van een noodsituatie.

Communicatie met huurders

European Residential Management:

 • Zorgt ervoor dat alle reparatieverzoeken en inspecties in behandeling worden genomen door de betreffende afdeling en dat deze verzoeken, in combinatie met de beschikbaarheid van leveranciers en makelaars, worden uitgevoerd. In alle gevallen, als er sprake is van een reparatie of een inspectie, zullen aanvullende veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn op het moment dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Denk daarbij aan: Maximaal 2 vaklieden gedurende een reparatie in de ruimte, maximaal 4 uren aaneengesloten arbeid verrichten op één locatie (uitgezonderd ernstige situaties die geen uitstel dulden), in acht nemen van de 1,5 meter afstand-regel, ventilatie van de woning voor, gedurende, na de reparatiewerkzaamheden of inspectie, desinfecteren van gereedschappen en het schoonmaken van de ruimte.
 • Informeert huurder geregeld per post of door updates op de website www.eresm.nl aangaande nieuwe procedures of maatregelen. Daarnaast worden automatisch antwoorden op e-mails alsmede automatische antwoorden per telefoon regelmatig geüpdatet.
 • Zorgt ervoor dat gebouwen schoon zijn en verbetert de hygiënische omstandigheden waar mogelijk, wij hebben onze schoonmaak momenten verdubbeld.
 • De enige gemeenschappelijke ruimte binnen onze portfolio is gesloten.

Continuïteit van de bedrijfsvoering

European Residential Management:

 • Werkt met makelaars om de verhuur voort te zetten.
 • Incasseert de huurpenningen door het beantwoorden van verzoeken van huurders en het opvolgen van eerder verzonden incassobrieven. Nieuw ontstane incasso’s worden uitgevoerd. We hebben beleid geformuleerd om uitstelverzoeken van huurders adequaat te kunnen beantwoorden.  
 • Zet de renovaties van leegstaande units voort.
 • Herziet investeringswerk om vast te stellen of dit kan worden uitgevoerd op een veilige manier met inachtneming van de sociale afstand.

Consequenties voor de onderneming

We gaan ervan uit dat het virus verdere gevolgen zal hebben voor ons bedrijf en we zullen de situatie blijven volgen en passende beslissingen nemen op basis van wat het beste is voor de European Residential Management-gemeenschap, met name personeel, huurders en aandeelhouders.

CAPREIT heeft meer dan 22 jaar ervaring in onroerend goed en heeft lessen getrokken uit eerdere influenza-uitbraken zoals SARS en H1N1 en past deze ervaring toe in hun hele organisatie, inclusief European Residential Management.

Wij hebben veel vertrouwen in de European Residential Management, ERES- en CAPREIT-teams om de noodzakelijke stappen te zetten en acties te ondernemen om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en huurders prioriteit te geven in deze zeer uitdagende tijd.

Momenteel is de financiële positie en liquiditeit van European Residential Management sterk en hebben we de middelen en flexibiliteit om ons een weg te banen door deze uitdagende tijden. Bovendien zullen de investeringen die CAPREIT heeft gedaan in zijn technologieplatforms een voordeel zijn voor European Residential Management en onze teamleden, aangezien we ons op een verantwoorde manier aanpassen aan deze situatie.

We zijn ervan overtuigd dat de vastgoedsector voor woonruimte een zeer defensieve en anticyclische beleggingscategorie is die bredere marktschommelingen kan dragen. We blijven deze veranderende situatie monitoren en volgen en stellen uw begrip op prijs. Ik dank u voor uw voortdurende steun en wens al onze belanghebbenden een goede gezondheid tijdens deze uitdagende periode.

Met vriendelijke groet,   

European Residential Management
Management team